buklas

buklas
3 bùklas, -à adj. (4) kuris kalbėdamas užsikerta: Ãnas bùklas, šveplas ir dar garglys – visos bėdos! Ds. Graži būt merga, tiktai buklà Ds.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • būklas — sm. 1. buvimo, gyvenimo vieta, būstinė: Guolis žvėrų, būklas SD136. Kiškio būklas Pn. Mergų būklas (rūmų moterų gyvenimas, butas) SD55. Žengsi žygį ilgam laikui, mėnesiams, dienoms prapulsi, amžinai iš tėvo būklo Sab. Žengė mergaitė į paskirtą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • buklas — 1 buklas sm. žr. buklė: Angels tavo kad lydėtų mane bei nuog velnio kytrų buklų apsaugotų APhVII97 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • buklas — 2 bùklas, à adj. (4) žr. 1 buklus: Kitąkart buvo klebonas ir turėjo labai buklą vežėją BsPIII77. buklaĩ adv.: Senis su buklai aplinkui žvelgiančiomis akimis prš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • быдло — крупный рогатый скот , южн., зап.; укр. бидло, блр. быдла, польск. bydɫo – то же. В вост. слав. заимств. из польск. Ср. чеш. bydlo жилище, местопребывание , в. луж. bydɫo квартира , н. луж. bydɫo. Последние слова родственны лит. būklà жилье ,… …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • buklus — 3 buklùs, ì adj. (4) žr. 3 buklas: Šitas vaikas užaugs buklùs Plš. Ana krisdama susitrenkė, kalba pasidarė buklì Plš. Bukliõs kalbos žmogus, bebekas, memekas Ds …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • buklys — buklỹs, ė̃ smob. (4) kas buklas, užsikerta kalbėdamas: Eik tu, buklỹ (bùkle)! Ds …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • būkla — sf. (1) plg. būklė. 1. SD197 buvimas, akivaizda. 2. gyvenimas, buitis: Prasta jų būkla Lnkv. Kiti gražiai nupasakoja senovės būklą Grž. 3. gyvenamoji vieta, būstinė: Jis gaus žmoną ir būklą Mrs. Ji mane nuves ant tavo švento kalno ing tavo būklas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • guolis — guõlis sm. (2) K; R 1. gyvulio gulima arba išgulėta vieta, migis: Čia guõlis stirnos J. Meškos guõlis BŽ24. Kiškis visada guli savo guolẽly Arm. Žiemos metu didelę reikšmę gyvulių sveikatingumui turi sausas jų guolis sp. Kurpės didelės kaip… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • jūrė — sf. (1) K.Būg žr. jūra 1: Tegul kova žiauri, ilga lyg jūrės šėlstanti banga bedaužo uolą akmeninę S.Nėr. Balta gulbelė jūrės krantelėj KlpD23. Ant kranto jūrės stovėjo seniai užsigyvenęs kaimas BsPIII68. Būklas naudingas irtojams ant jūrės I.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mergavietė — sf. merginų kambarys: Moterų gyvenimas, butas, mergų būklas, mergavietė SD55 …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”